Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla dzieci

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla dzieci

Oferta Działu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci

Rok szkolny 2023/2024

 

Dział ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci zajmuje się najmłodszymi odbiorcami.

 

WAŻNE! Korzystanie z pomocy udzielanej przez Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Oferta działu nastawiona jest na podejmowanie różnorodnych form pomocy skierowanej do trzech grup odbiorców:

 • dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole,
 • rodziców,
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego

Głównymi zadaniami działu jest podejmowanie czynności o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i  profilaktycznym. Podejmowane działania mają na celu:

 • ustalenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • wskazanie przyczyn ich trudności edukacyjnych,
 • rozpoznanie barier i ograniczeń w ich funkcjonowaniu,
 • podejmowanie działań terapeutycznych wobec dzieci,
 • wskazywanie odpowiednich oddziaływań ze strony rodziców i nauczycieli.

Dodatkowo podejmowane są działania z zakresu profilaktyki problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci – realizowane podczas badań przesiewowych w placówkach oraz spotkań informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców.

Działania podejmowane na rzecz dzieci
 1. Diagnozowanie i opiniowanie dzieci:
  • diagnoza psychologiczna,
  • diagnoza pedagogiczna,
  • diagnoza logopedyczna,
  • diagnoza surdopedagogiczna,
  • diagnoza tyflopedagogiczna,
  • opiniowanie po badaniach diagnostycznych.
 2. Orzecznictwo
 3. Terapia:
  • terapia pedagogiczna – osoba odpowiedzialna: Joanna Mielcerek-Trela,
  • terapia logopedyczna – osoba odpowiedzialne: Dorota Jabłońska-Marchewka, Violetta Czaja-Charuba, Dorota Zawistowska, Danuta Matuszewska
  • terapia EEG Biofeedback – osoba odpowiedzialna: Iwona Urbanek
 4. Programy profilaktyczne – badania przesiewowe – (realizacja na terenie placówek)
  • „Kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci 5 i 6 letnich” – badania przesiewowe kompetencji kluczowych dla rozwoju dziecka, jego kariery szkolnej oraz zawodowej, profilaktyka problemów edukacyjno-wychowawczych o podłożu emocjonalno-społecznym - Zofia Ostapów
  • „Logopedyczne badania przesiewowe dzieci 6 letnich” Dorota Zawistowska
  • „Logopedyczne badania przesiewowe”Danuta Matuszewska
  • Badania przesiewowe dzieci ryzyka opóźnień rozwoju psychoruchowego ( testem KORP) -
   • Badanie przesiewowe dzieci 4- letnich i 6 letnich podejrzanych o opóźnienie rozwoju psychomotorycznego lub dysharmonie rozwojowe w celu wprowadzenia wczesnej stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. – Violetta Czaja – Charuba, Agata Wójcik
  • Badania przesiewowe wzroku systemem „Widzę”-profilaktyka zaburzeń wzroku - Iwona Urbanek
  • Badania przesiewowe dzieci 6-letnich objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym: 
   • Będę uczniem”- jako podstawa wczesnej interwencji i profilaktyki trudności szkolnych – Joanna Mielcarek – Trela
   • Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 14 lat w ramach programu „Uważność w edukacji. „Kosmos i Kajo” – Agata Wójcik (we współpracy z Martą Hutny)
 5. Przeprowadzanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, których tematyka wynika z ustaleń i indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez placówki. 

  Programy profilaktyczne i edukacyjne będą realizowane na terenie placówek – według kolejności zgłoszeń

Wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych):
 1. Poradnictwo dotyczące sposobów wspomagania rozwoju psychofizycznego i emocjonalno – społecznego dziecka.
 2. Doradztwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych.
 3. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów, psychologów i logopedę.
 4. „Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych realizowane na terenie poradni – realizator: Zofia Ostapów.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne – proponowana tematyka spotkań dla rodziców na terenie placówek:
  • „Konstruktywne metody wychowawcze”- realizator: Zofia Ostapów,
  • „Jak pomóc swojemu dziecku radzić sobie ze stresem i emocjami, pomóc mu w nauce samoregulacji?” – Agata Wójcik
  • „Twórczy przedszkolak”. Działalność informacyjno-szkoleniowa dla rodziców w zakresie kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym, sposobów jej odkrywania i rozwijania – Klaudia Otręba
  • „Wrażliwe dziecko – dar, czy przekleństwo?” - Działalność informacyjno-szkoleniowa dla rodziców w zakresie rozpoznawania wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku przedszkolnym, dostrzegania jej mocnych stron oraz sposobów wspierania w przypadku ewentualnych trudności – Klaudia Otręba
  • „Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w I klasie?” pedagogizacja rodziców, zwiększanie ich świadomości na temat gotowości szkolnej dzieci – Joanna Mielcarek – Trela

Tematyka spotkań z rodzicami może ulec rozszerzeniu i wynikać z indywidualnego zapotrzebowania placówki – tematyka i forma spotkania do uzgodnienia.

Wspomaganie nauczycieli:
 1. Działalność konsultacyjno – instruktażowa, porady:
  • w odniesieniu do zgłaszanych problemów obserwowanych przez nauczycieli,
  • w zakresie pomocy w doborze metod i form pracy z dzieckiem wymagającym opieki psychologiczno-pedagogicznej,
  • w odniesieniu do uzyskanych wyników po zrealizowanych programach profilaktycznych, warsztatowych.
 2. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówki, w tym:
  • pomoc przy opracowywaniu IPET,
  • określanie warunków pracy z dziećmi posiadającymi opinię lub orzeczenie
 3. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez placówkę potrzeb.

 4. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym – proponowana tematyka spotkań na terenie placówek:
  • „Współpraca z poradnią w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola”- realizator Zofia Ostapów
  • „Jak rozwijać kompetencje słuchowo- językowe u dzieci 5 i 6 letnich”- Dorota Zawistowska
  • „Gry i zabawy logopedyczne”Violetta Czaja – Charuba
  • Cykliczne spotkania dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na terenie CPPPiDN w ramach Zespołu Doskonalenia i Wsparcia – integracja środowiska legnickich nauczycieli. – Joanna Mielcarek - Trela

Tematyka spotkań dla nauczycieli może ulec rozszerzeniu i dotyczyć innych potrzeb wynikających z indywidualnego zapotrzebowania placówki – tematyka i forma spotkania do uzgodnienia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:33przez:
Opublikowano:2021-05-18 09:41przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:3082

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo