Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla dzieci

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla dzieci

Dział ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci zajmuje się najmłodszymi odbiorcami.

 

WAŻNE! Korzystanie z pomocy udzielanej przez Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Oferta działu nastawiona jest na podejmowanie różnorodnych oddziaływań na rzecz trzech grup odbiorców:

 • dzieci w wieku od 0-3 i dzieci w wieku przedszkolnym,
 • rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym,
 • nauczycieli wychowania przedszkolnego

Głównymi zadaniami działu jest podejmowanie czynności o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym i profilaktycznym.
Podejmowane działania przyczyniają się to do ustalenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, pozwalają na określenie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz na wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu w tym barier i ograniczeń, co przekłada się na podejmowane wobec nich odpowiednich oddziaływań ze strony rodziców i nauczycieli.
Dodatkowo podejmowane są działania z zakresu profilaktyki problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci – działalność informacyjno-szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców.

Działania podejmowane na rzecz dzieci
 1. Diagnozowanie i opiniowanie dzieci:
  • diagnoza psychologiczna,
  • diagnoza pedagogiczna,
  • diagnoza logopedyczna,
  • opiniowanie po badaniach diagnostycznych.
 2. Orzecznictwo
 3. Terapia:
  • terapia pedagogiczna – osoby odpowiedzialne: Alina Pliszka,
  • terapia logopedyczna – osoba odpowiedzialna: Maria Ksieniewicz
  • terapia EEG Biofeedback – osoby odpowiedzialne: Iwona Urbanek
 4. Programy profilaktyczne – badania przesiewowe – (realizacja na terenie placówek)
  • przesiewowe badania „Będę uczniem” dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
  • przesiewowe badania „ Rozwój kompetencji społecznych dziecka 5 i 6-letniego ” – osoba odpowiedzialna: Alina Pliszka,
  • przesiewowe badania logopedyczne dzieci 5-6 letnich – osoba odpowiedzialna: Maria Ksieniewicz,
 5. Prowadzenie na terenie placówek programów pomocowych dla dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie ze stwierdzonym problemem.
 6. Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych – (realizacja na terenie placówek – forma warsztatowa)
  • „Raz, dwa, trzy – liczysz Ty!” – warsztaty dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, promujące naukę matematyki – osoba odpowiedzialna: Beata Kolasiewicz,
  • „Warsztaty logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym”- osoba odpowiedzialna: Maria Ksieniewicz,
  • „Twórczy przedszkolak” – zajęcia warsztatowe dla dzieci 6-letnich wspierające rozwój twórczego myślenia – realizacja wg zgłoszeń w II semestrze – osoba odpowiedzialna: Klaudia Otręba.
  • Przeprowadzanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, których tematyka wynika z ustaleń i indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez placówki.
Wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych):
 1. Poradnictwo dotyczące sposobów wspomagania rozwoju psychofizycznego i emocjonalno – społecznego dziecka.
 2. Doradztwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych.
 3. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów, psychologów i logopedę.
 4. „Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych realizowane na terenie poradni – osoba odpowiedzialna: Zofia Ostapów.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne – proponowana tematyka spotkań dla rodziców na terenie placówek:
  • „Profilaktyka agresji u dzieci w wieku przedszkolnym” – realizator: Zofia Ostapów,
  • „Konstruktywne metody wychowawcze”- realizator: Zofia Ostapów,
  • „Adaptacja dzieci rozpoczynających pobyt w przedszkolu” – ( temat do realizacji przed rozpoczęciem roku szkolnego ) – realizator: Zofia Ostapów,
  • „Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w kl. I” – realizator: Alina Pliszka,
  • „Zabawy rozwijające zdolności dziecka w wieku przedszkolnym” – realizator: Alina Pliszka,
  • „Wpływ urządzeń multimedialnych na przygotowanie dziecka do nauki szkolnej” – realizator: Alina Pliszka,
  • „Jak wspomagać rozwój mowy dziecka” – realizator: Maria Ksieniewicz,
  • „Jak rozwijać kreatywność u swojego dziecka” – realizator: Klaudia Otręba,
  • „Jak rozpoznać i rozwijać zdolności u swojego dziecka” – realizator: Klaudia Otręba.

Tematyka spotkań z rodzicami może ulec rozszerzeniu i wynikać z indywidualnego zapotrzebowania placówki – tematyka i forma spotkania do uzgodnienia.

Wspomaganie nauczycieli:
 1. Działalność konsultacyjno – instruktażowa, porady:
  • w odniesieniu do zgłaszanych problemów obserwowanych przez nauczycieli,
  • w zakresie pomocy w doborze metod i form pracy z dzieckiem wymagającym opieki psychologiczno-pedagogicznej,
  • w odniesieniu do uzyskanych wyników po zrealizowanych programach profilaktycznych, warsztatowych.
 2. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówki, w tym:
  • pomoc przy opracowywaniu IPET,
  • określanie warunków pracy z dziećmi posiadającymi opinię lub orzeczenie
  • uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez placówkę potrzeb.
 4. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym – proponowana tematyka spotkań na terenie placówek:
  • „Dziecko zdolne w przedszkolu” – realizator: Zofia Ostapów,
  • „Dziecko z zaburzeniem mowy w przedszkolu. Metody pracy i ćwiczenia logopedyczne w najczęściej spotykanych wadach wymowy” – realizator: Maria Ksieniewicz,
  • „Seksualność dziecka w wieku przedszkolnym” – realizator: Zofia Ostapów,
  • „Autorska metoda terapeutyczna – Trzech Kroków” – realizator: Alina Pliszka.
  • „Rozwijanie mowy dziecka” – kurs e-learningowy – realizator: Maria Ksieniewicz – zgłoszenia przyjmuje ODMiDN.

Tematyka spotkań dla nauczycieli może ulec rozszerzeniu i dotyczyć innych potrzeb wynikających z indywidualnego zapotrzebowania placówki – tematyka i forma spotkania do uzgodnienia.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:33przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:07przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:954

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo