Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zespół obejmuje opieką dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, które z powodu zaburzeń rozwojowych wymagają wspomagania rozwoju (ruchowego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego). Opieką objęte są też rodziny tych dzieci.

Głównym celem podejmowania wieloprofilowych oddziaływań na dziecko jest niwelowanie (lub zmniejszanie) istniejących nieprawidłowości rozwojowych oraz zapewnienie dalszego optymalnego rozwoju (zapobieganie zaburzeniom rozwojowym).

Cel ten realizowany jest:

 1. Poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem:
  • wieloprofilowa diagnoza,
  • wieloprofilowe usprawnianie (terapia ruchowa, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, ruchowa na basenie, integracja sensoryczna - SI).
 2. Poprzez pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach na dziecko:
  • instruktaże w zakresie realizacji indywidualnych programów terapeutycznych,
  • pomoc w zakresie tworzenia środowiska domowego przyjaznego dla procesu rewalidacji dziecka (dostosowanie do jego potrzeb rozwojowych),
  • pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego,
  • spotkania informacyjno-szkoleniowe,
  • dostarczanie materiałów informacyjnych,
  • dostarczanie informacji o ośrodkach specjalistycznych, lekarzach specjalistach itp.,
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
pomoc jest realizowana w formie:
 • rehabilitacji ruchowej indywidualnej (dzieci do 3 roku życia z możliwością na terenie miejsca zamieszkania),
 • terapii logopedycznej i neurologopedycznej,
 • terapii ogólnorozwojowej,
 • terapii Integracji Sensorycznej,
 • terapii pedagogicznej dla dzieci 5 i 6 letnich – przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Bezpośrednia pomoc rodzinom dzieci ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia poprzez:

 • indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami (opiekunami prawnymi),
 • rozmowy edukacyjno-terapeutyczne,
 • prowadzenie poradnictwa w szerokim zakresie.

Aktualnie zajęcia na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone w nowocześnie wyposażonej sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania Świata, gabinecie logopedycznym i pedagogicznym oraz na basenie.

Wymagane dokumenty Do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju potrzebne są:
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydawana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (oryginał),
 • wniosek rodzica o przyjęcie dziecka na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • zaświadczenie od lekarza o przyjmowanych lekach
  i ich wpływie na funkcjonowanie dziecka.

 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna rozwoju psychomotorycznego dziecka i/lub logopedyczna, przeprowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej po wcześniejszym ustaleniu terminu,
 • dokumentacja medyczna,
 • wniosek o uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, który będzie rozpatrywany
  na posiedzeniu Zespołu Orzekającego Poradni.

Dokumenty do pobrania:

 

Autor: Julita Kurowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:29przez: Julita Kurowska
Opublikowano:2021-05-18 10:34przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:4116

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo