Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla uczniów

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla uczniów

Oferta
Działu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów
na rok szkolny 2023/2024

Pomoc dla uczniów:

 1. DIAGNOZA:

  • psychologiczna,

  • pedagogiczna,

  • logopedyczna,

  • surdopedagogiczna,

  • tyflopedagogiczna,

  • seksuologiczna.

 2. TERAPIA INDYWIDUALNA:

  • Psychologiczna- dla uczniów z zaburzeniami emocji i zachowania (Lilla Wyszowska- Maliniak, Magdalena Popowczak, Renata Rak- Janczew, Marcin Niepiekło),

  • Pedagogiczna- dla uczniów z zaburzeniami w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych (Tatiana Kopciał, Magdalena Jakubowska),

  • Logopedyczna- dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy (Marta Szczerbiak- Ignasiak, Aneta Lachowicz),

  • Tyflopedagogiczna- dla uczniów słabo widzących i niewidomych (Andżelika Chanas- Wapińska),

  • Surdopedagogiczna- dla uczniów z uszkodzonym narządem słuchu (Andżelika Chanas- Wapińska, Magdalena Jakubowska),

  • seksuologiczna- dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami (Lilla Wyszowska- Maliniak),

  • EEG – Biofeedback- dla uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi,

  • Siłownia dla mózgu” - terapia kognitywna indywidualna dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 4. szkoły podstawowej (Renata Pusz),

 3. INTERWENCJA KRYZYSOWA (Lilla Wyszowska- Maliniak, Magdalena Popowczak),

 4. ZAJĘCIA GRUPOWE:

  • Trening umiejętności społecznych dla uczniów szkół podstawowych
   z zaburzeniami i trudnościami w zachowaniu oraz zespołem Aspergera 
   (Agata Wójcik),

  • Lubię siebie-lubię innych” - zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno- społeczne dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 7 szkoły podstawowej (Renata Pusz),

  • Zajęcia kształtujące wartości prospołeczne (respektowanie norm i zasad) obowiązujących w społeczeństwie dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy VII szkoły podstawowej (Renata Pusz),

  • Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzonymi relacjami społecznymi (Marta Hutny),

  • Socjoterapia z elementami arteterapii dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 6 szkoły podstawowej (Renata Pusz),

  •  Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i uczniów wymagających wsparcia w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z doświadczanym napięciem, z problemami emocjonalnymi w sposób uwalniający i ułatwiają wgląd we własne wnętrze, przeżywane emocje, uczucia, potrzeby (Marta Hutny),

  • Siłownia dla mózgu” - terapia kognitywna grupowa dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 4. szkoły podstawowej (Renata Pusz),

  • Terapia kognitywna metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment
   dla dzieci i uczniów wymagających wsparcia w przypadku zdiagnozowanej dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, nadpobudliwości, obniżonej sprawności intelektualnej, uogólnionych trudności w uczeniu, nieharmonijnego rozwoju intelektualnego (Marta Hutny),

  • działalność profilaktyczna, np. zajęcia warsztatowe i prelekcje dla uczniów, zajęcia wychowawcze z elementami socjoterapii dla uczniów wszystkich typów szkół,

    

    

 5. PROGRAMY PRZESIEWOWE:

  • Program przesiewowych badań wzroku systemem „Widzę” uczniów klas I szkół podstawowych (Andżelika Chanas- Wapińska),

  • Program przesiewowych badań słuchu systemem „Słyszę” (Andżelika Chanas- Wapińska, Magdalena Jakubowska),

  • Program przesiewowych badań „Wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji”
   dla uczniów klas I (Magdalena Jakubowska),

  • Przesiewowe badania logopedyczne dla uczniów klas I (zgłoszenia do końca października)

 6. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE PROWADZONE NA TERENIE SZKÓŁ:

Uczniowie szkół podstawowych: 

 • Ja i moje miejsce w świecie” - zajęcia kształtujące wartości prospołeczne (respektowanie norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie) dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 7 szkoły podstawowej (Renata Pusz),
 • Kalejdoskop uczuć” – warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, adresowane do dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I (Renata Rak – Janczew, Marta Hutny),

 • Ja wśród innych” – warsztaty integrujące zespół klasowy oraz pomagających zastępować agresję w sposób akceptowany społecznie. Adresowane do uczniów klas IV-VI – ( Renata Rak – Janczew, Marta Hutny),

 • Terapia ręki- warsztaty dla uczniów klas I (Tatiana Kopciał).

Wspomaganie rodziców

 1. Systemowa terapia rodzin/konsultacje systemowe (Barbara Pichla- zapisy od maja 2024r.)

 2. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów i psychologów.

 3. Trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczych – spotkania indywidualne (Renata Pusz)

 4. Poradnictwo w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców – spotkania indywidualne (Renata Rak- Janczew, Lilla Wyszowska- Maliniak, Marcin Niepiekło, Renata Pusz, Magdalena Popowczak),

Wspomaganie nauczycieli

 1. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez szkołę potrzeb.

 2. Konsultacje i pomoc dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej na terenie szkoły, w tym:

  • opracowywanie IPET,

  • określanie warunków pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie.

  •  
 4. Prowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:17przez:
Opublikowano:2021-05-18 10:08przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:2991

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo