Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - Dla uczniów

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

Dla uczniów

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DZIAŁ DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ UCZNIÓW

Pomoc dla uczniów:

 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna uczniów z trudnościami wychowawczymi,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • działalność profilaktyczna, np. zajęcia warsztatowe i prelekcje dla uczniów, zajęcia wychowawcze z elementami socjoterapii dla uczniów wszystkich typów szkół,
 • diagnoza sfery seksuologicznej u dzieci i młodzieży (zaburzenia),
 • poradnictwo w sferze seksuologicznej dla dzieci i młodzieży.

Pomoc dla rodziców:

 • porady wychowawcze,
 • terapia rodzin,
 • zajęcia warsztatowe i wykłady prowadzone na terenie szkoły,
 • poradnictwo psychologiczne dotyczące sfery seksuologicznej dzieci i młodzieży.

Pomoc dla nauczycieli:

 • indywidualne konsultacje dla nauczycieli,
 • udział w zespołach nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły,
 • szkolenia rad pedagogicznych w formie wykładów lub warsztatów tematycznych,
 • grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pomoc dla dzieci:

 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych ucznia,
 • diagnoza surdopedagogiczna dzieci z uszkodzonym narządem słuchu,
 • diagnoza tyflopedagogiczna uczniów słabo widzących i niewidomych,
 • diagnoza logopedyczna dzieci z zaburzonym rozwojem mowy,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia surdopedagogiuczna,
 • indywidualna terapia tyflopedagogiczna,
 • arteterapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi,
 • cykliczne zajęcia pedagogiczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 • działalność profilaktyczna.

Pomoc dla rodziców:

 • porady bez badań,
 • prelekcje i indywidualne spotkania z rodzicami na terenie szkół z rejonu działania poradni,
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

Pomoc dla nauczycieli:

 • konsultacje indywidualne,
 • wsparcie merytoryczne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

 

Terapia

 

1

 

„Siłownia dla mózgu” - terapia kognitywna indywidualna dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 4 szkoły podstawowej

 

Prowadząca:

 Renata Pusz pedagog

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

 

cały rok zgodnie ze zgłoszeniami

 

2

 

Uczniowie  wszystkich etapów edukacyjnych - szeroki wachlarz problematyki psychologicznej i seksuologicznej.

 

 

Prowadząca:

Lilla Wyszowska-Maliniak psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie ze zgłoszeniami

 

 

3

 

Rodzice (szczególnie sfera wychowawcza – błędy wychowawcze, diagnoza stylu i umiejętności wychowawczych)

 

 

Prowadząca:

Lilla Wyszowska-Maliniak psycholog

 

 

4

 

Interwencje kryzysowe, mediacje dla rodzin, dzieci i młodzieży

 

 

Prowadząca:

Lilla Wyszowska-Maliniak psycholog

 

 

5

 

Terapia pedagogiczna  – indywidualna dla dzieci w wieku szkolnym , posiadających opinię  o specyficznych trudnościach, oraz o dostosowaniu wymagań mających trudności w czytaniu i poprawnym pisaniu

 

 

Prowadząca:

Beata Flinik pedagog

 

 

 

6

 

Terapia ogólnorozwojowa w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Prowadząca:

Beata Flinik pedagog

 

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

 

cały rok zgodnie ze zgłoszeniami

 

7

 

Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży.

 

 

Prowadząca:

Barbara Pichla psycholog

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

 

cały rok zgodnie ze zgłoszeniami

 

8

 

Psychoterapia indywidualna dla rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

Prowadząca:

Barbara Pichla psycholog

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

 

cały rok zgodnie ze zgłoszeniami

 

9

 

Terapia rodzin.

 

 

Prowadząca:

Barbara Pichla psycholog

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

 

cały rok zgodnie ze zgłoszeniami

 

Poradnictwo i konsultacje

Pomoc i wsparcie dla uczniów

 

1

 

„Lubię siebie-lubię innych” - zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 7 szkoły podstawowej

 

 

Prowadząca:

Renata Pusz pedagog

 

realizacja w przypadku zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

 

 

 

cały rok

 

2

 

„Ja i moje miejsce w świecie” - zajęcia kształtujące wartości prospołeczne (respektowanie norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie) dla uczniów wszystkich typów szkół od klasy 7 szkoły podstawowej

 

 

Prowadząca:

Renata Pusz pedagog

 

realizacja w przypadku zgłoszenia przez zainteresowanych rodziców / uczniów pełnoletnich

 

cały rok

 

3

 

Treningu Umiejętności Społecznych dla uczniów szkół podstawowych  - zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów

 

Mediacje w sytuacjach kryzysowych -prowadzenie zajęć,

 

 

Prowadzące:

Aneta Pąchalska pedagog

Agata Wójcik psycholog

 

 

 

cały rok szkolny zgodnie ze zgłoszeniami

 

5

 

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz szkół średnich:

- „Zagrożenia Internetu – cyberprzemoc i media społecznościowe”

- „Fonoholizm – uzależnienie behawioralne”

- „Oswoić stres”

- „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych” (wg potrzeb).

 

 

 

 

 

Prowadząca:

Barbara Pichla psycholog

 

 

 

cały rok szkolny

zgodnie z zapotrzebowaniem

(wg zgłoszeń)

 

6

 

Warsztaty rozwijające myślenie twórcze dla uczniów starczych szkół podstawowych

 

Prowadząca:

Magdalena Popowaczak psycholog

 

 

cały rok szkolny zgodnie ze zgłoszeniami

 

 

Wsparcie dla rodziców

 

1

 

Zajęcia i porady podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców – spotkania indywidualne

 

Prowadząca:

Renata Pusz pedagog

 

realizacja w przypadku zgłoszenia się zainteresowanych rodziców

 

 

 

 

 

od października 2020

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny zgodnie ze zgłoszeniam

 

2

 

Trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczych – spotkania indywidualne

 

Prowadząca:

Renata Pusz

 

realizacja w przypadku zgłoszenia się zainteresowanych rodziców

 

 

4

 

Konsultacje psychologiczne dla rodziców/opiekunów prawnych.

 

Poradnictwo psychologiczne/wychowawcze dla rodziców/ opiekunów prawnych.

 

Prowadząca:

Barbara Pihla psycholog

 

 

7

 

Spotkania terapeutyczne dla uczniów oraz ich rodziców ze szczególnym uwzględnieniem sfery wychowawczej.

 

 

Prowadzący:

Marcin Niepiekło psycholog

 

 

cały rok szkolny zgodnie ze zgłoszeniami

 

Wsparcie dla szkół

 

1

 

Indywidualne konsultacje dla nauczycieli  / wychowawców

 

 

Prowadząca:

Renata Pusz pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny zgodnie ze zgłoszeniami

 

2

 

Indywidualne dla pedagogów szkolnych - konsultacje

 

 

Prowadząca:

Renata Pusz

 

 

3

 

Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych                        i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym                 w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności                     w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

 

 

Prowadząca:

Aneta Pąchalska pedagog

 

 

4

 

Działania informacyjno-szkoleniowe porady / konsultacje  - dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Prowadzące:

Aneta Pąchalska

Agata Wójcik psycholog

 

 

5

 

Konsultacje dla:

 nauczycieli i dyrektorów szkół/przedszkoli,

pedagogów i psychologów szkolnych/przedszkolnych i innych specjalistów.

 

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych/ przedszkolnych

 

Szkolenia dla nauczycieli

 

 

Prowadząca:

Barbara Pichla psycholog

 

8

 

Dyżury konsultacyjne na terenie szkół w dniach i godzinach zebrań z rodzicami

 

Prowadząca:

Magdalena Popowczak psycholog

 

 

zgodnie z zapotrzebowaniem

(wg zgłoszeń)

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-18 10:17przez:
Opublikowano:2021-05-18 14:18przez:
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:927

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo