Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli - O nas

Informacje

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

CPPPiDN w Legnicy - Zapraszamy

O nas

       Od dnia 1 września 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy weszła w skład placówek tworzących Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy jest poradnią publiczną działającą w systemie oświaty. Udzielamy pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i ich rodzice przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Przyjęcia dzieci i młodzieży odbywają się na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic/prawny opiekun może zgłosić dziecko osobiście lub telefonicznie. Realizujemy swoje działania przez: diagnozę (wydawanie pisemnych opinii), konsultację, wielospecjalistyczną terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje, działalność profilaktyczną i informacyjną.

       W poradni działają zespoły orzekające, które na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydają: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

           Udzielamy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, zgodnie z harmonogramem godzin pracy pracowników poradni. Informację o godzinach pracy pracowników można uzyskać w sekretariacie poradni.

Zapraszamy do nas !


Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Autor: Julita Kurowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-13 11:59przez: Julita Kurowska
Opublikowano:2021-01-13 00:00przez: Grzegorz Enzinger
Podmiot udostępniający: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Odwiedziny:3295

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo