Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie CPPPiDN w Legnicy

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy jest zespołem placówek oświatowych.

W jego skład wchodzą:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 - jako placówki udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy nadal jest placówką orzekającą dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla powiatów: jaworskiego, złotoryjskiego, średzkiego, legnickiego i miasta Legnicy.

  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy z dniem 31.08.2019r. zakończył świadczenie usług szkoleniowych. Wybrane zadania, tj. wspomaganie pracy szkół i placówek w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zostały przypisane do Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli" w Legnicy

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Legnicy, służą potrzebom kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom oraz innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania, udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej - związanej z wychowaniem  i kształceniem dzieci oraz młodzieży. Prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe i pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia.
Centrum podejmie zadania w porozumieniu z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Legnicy, innymi podmiotami zainteresowanymi ofertą placówki.

Mamy nadzieję, że oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz przygotowane propozycje szkoleniowe  staną się inspiracją i wsparciem dla tych, dla których wychowanie i nauczanie jest sztuką.

Dyrektor CPPPiDN w Legnicy
Julita Kurowska

 

Najnowsze aktualności

Informacja o zmianie siedziby

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XIV/196/19 z dniem 1 lipca 2020r. ulega zmianie adres siedziby CPPPiDN na ul. Chrobrego 13 (była ul. Wrocławska 183A). Jednocześnie zmianie ulega również nr telefonu stacjonarnego obecnie 76 72 33 102

28 czerwca 2020
Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja o zmianie siedziby

Informacja o dniu wolnym od pracy

Informujemy, że dzień 12 czerwca 2020 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy w zamian za pracę w dniu 16 maja 2020 roku. Tym samym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 również będą nieczynne w tym dniu.

5 czerwca 2020
Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym od pracy

Informacja o dniu pracującym (sobota)

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 są otwarte w najbliższą sobotę, tj. dnia 16 maja 2020r. Budynek będzie otwarty przy ul. B.Chrobrego 13

14 maja 2020
Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja o dniu pracującym (sobota)