Jesteś tutaj: Start / WOKRO

WOKRO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WIODĄCY OŚRODEK

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY 

 

Od września 2018 roku Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy na terenie powiatu legnickiego pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO).Plakat informacyjny OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY

Zadaniem Ośrodka jest udzielanie dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Ośrodek zapewnienia interdyscyplinarne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, udziela rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych i koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług pomocy dziecku i jego rodziny ze strony państwa (oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna).

Zadanie to wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin “Za życiem” (Uchwała Rady Ministrów nr 160 z dnia 20 grudnia 2016 roku) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (DZ.U z 2017 roku, pozycja 1712).

Do szczegółowych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
  w tym:
  1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.

Autor: Julita Kurowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Data utworzenia:2018-08-20
Data publikacji:2018-08-20
Osoba sporządzająca dokument:Julita Kurowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:654