Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w LegnicyStrona główna

Witamy na stronie CPPPiDN w Legnicy

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy jest zespołem placówek oświatowych.

W jego skład wchodzą:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 - jako placówki udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom

    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy nadal jest placówką orzekającą dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla powiatów: jaworskiego, złotoryjskiego, średzkiego, legnickiego i miasta Legnicy.

  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy z dniem 31.08.2019r. zakończył świadczenie usług szkoleniowych. Wybrane zadania, tj. wspomaganie pracy szkół i placówek w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zostały przypisane do Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli" w Legnicy

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Legnicy, służą potrzebom kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom oraz innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania, udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej - związanej z wychowaniem  i kształceniem dzieci oraz młodzieży. Prowadzą doradztwo edukacyjno-zawodowe i pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia.
Centrum podejmie zadania w porozumieniu z Dyrektorami szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Legnicy, innymi podmiotami zainteresowanymi ofertą placówki.

Mamy nadzieję, że oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz przygotowane propozycje szkoleniowe  staną się inspiracją i wsparciem dla tych, dla których wychowanie i nauczanie jest sztuką.

Dyrektor CPPPiDN w Legnicy
Julita Kurowska

 

Najnowsze aktualności

II Legnickie Targi Edukacyjne - Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

II Legnickie Targi Edukacyjne
Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

24 marca 2020r.

6 lutego 2020
Julita Kurowska
Czytaj więcej o: II Legnickie Targi Edukacyjne - Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

Informacja - przeniesienie siedziby CPPPiDN

UWAGA - przeniesienie siedziby CPPPiDN z dniem 1 lipca 2020 r.

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy informuje, że zgodnie z Uchwałą XIV/195/19 oraz Uchwałą nr XIV/196/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy poprzez zmianę siedziby z dniem 1 lipca 2020 r. nastąpi przeniesienie siedziby Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1 z ul. Wrocławskiej 183a na ul. Chrobrego 13.

20 stycznia 2020
Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja - przeniesienie siedziby CPPPiDN

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - informacja

W związku ze zmianą przepisów prawa oświatowego Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy z dniem 31.08.2019r. zakończył świadczenie usług szkoleniowych. Wybrane zadania, tj. wspomaganie pracy szkół i placówek w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zostały przypisane do Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli" w Legnicy

5 grudnia 2019
Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - informacja